SEM Consultancy

Sinds 1 januari 2009 is de samenwerking met SEM Consultancy FA BV gestaakt. Destijds is SEM Consultancy FA BV gevestigd te Nootdorp opgezet door ondergetekende en de heer H.A.L. de Jong. De vergunningen inzake SEM Consultancy FA BV gevestigd te Nootdorp, zijn verstrekt op bais van de diploma's en vakbekwaamheid van ondergetekende. Dit omdat ondergetekende als enige in het bezit was van de benodigde diploma's.

De diploma's en vakbekwaamheidseisen waarover ik beschik treft u hier aan.

Let op! SEM Consultancy BV heeft geen enkele verbintenis meer met SEM Consultancy Financieel Adviseurs gevestigd in Nootdorp!

Wij willen u er op wijzen dat wij (SEM Consultancy BV geveestigd te Voorburg) wel over alle benodigde diploma's beschikt om te mogen adviseren in Schadeverzekeringen, Hypotheken, Levensverzekeringen en bankprodukten. Ieder kantoor is verplicht een dienstewijzer op haar site te hebben. Hierin staat ondermeer vermeld aan welke vakbekwaamheid het kantoor voldoet. Is dit niet het geval dan beschikt uw adviseur niet over de vakbekwaamheid om te mogen adviseren in hypotheken, levensverzekeringen en beleggingsprodukten.

Om te mogen bemiddelen en het mogen beheren van hypotheken, levensverzekeringen en schadeverzekeringen dient het kantoor in het bezit te zijn van de daarvoor benodigde diploma's.

Mocht u het vermoeden hebben dat uw adviseur niet over de benodigde vakbekwaamheid beschikt terwijl de adviseur toch uw levensverzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen beheerd en of u in deze produkten adviseert, adviseren wij u hiervan bij de AFM melding te maken.

Via de site van de Stichting Erkend Hypotheek Adviseur kunt u zien dat alleen SEM Consultancy te Voorburg is ingeschreven!

Ondanks dat een adviseur beschikt over een vergunning van de AFM, zegt dit niets over het feit of het kantoor/adviseur daadwerkelijk over de juise papieren beschikt. De AFM loopt ruim een jaar achter in het controleren van de vakekwaamheid van kantoren.


Sem de Jong


Portret is gemaakt door Remigius


Voor meer informatie over de portretten van Remigius bezoekt u
www.remigius.eu


(c) 2009 - All rights reserved

Print this page