Arbeidsongeschiktheid

Over de verzekering van arbeidsongeschiktheid voor ondernemers bestaan nog veel misverstanden.
Nog veel ondernemers denken dat als ze niets geregeld hebben, de overheid toch bij zal springen als ze door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken. Voor ondernemers biedt de staat echter geen financiële opvang op niveau. Verder denken zzp’ers en mkb’ers dat ze bij arbeidsongeschiktheid het meest behoefte zullen hebben aan hulp bij wachtlijstbemiddeling (33%), het behouden van klanten (19%), fysieke en mentale coaching (10%) en loopbaanadvisering en outplacement (7%). Maar de meesten weten niet bij wie ze die hulp kunnen inroepen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar biedt in veel gevallen behalve financiële steun ook hulp bij re-integratie, zoals fysieke en mentale coaching, omscholing en vaak zelfs bedrijfskundig advies. En een van de grootste misverstanden is dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vrijwel onbetaalbaar is. Uit een recent onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ondernemers denkt dat ze minimaal 250 euro netto per maand kwijt is. In werkelijkheid liggen de nettokosten, mede vanwege de aftrekbaarheid van de premie, veelal aanzienlijk lager.

Wilt u goede informatie over een AOV en wilt u een deskundig advies over de verzekering die bij u past, neem dan contact met ons op.

(27-04-2009)


(c) 2009 - All rights reserved

Print this page