Home pageNieuws


Voorstellen beperking hypotheekruimte lijken onvoldoende doordacht
22 april 2009
Op 21 april 2009 heeft de AFM bekend gemaakt op korte termijn de hypotheekruimte te willen beperken. De voorstellen maken de indruk onvoldoende doordacht te zijn.

AFM wil hypotheekruimte beperken
De AFM maakt zich ernstig zorgen over de economische crisis die thans aanwezig is. De AFM vreest dat een groeiend aantal consumenten door deze crisis in financiële problemen zal komen. Daarnaast verwacht de AFM dat de waarde van onroerend goed zal dalen. Een en ander heeft de AFM er toe gebracht om op korte termijn te komen met ingrijpende maatregelen die de hypotheekruimte moet beperken. Concreet komen de maatregelen neer op:een aanscherping van het beleid dat financiële instellingen niet meer dan 4,5 maal het inkomen aan hypotheek mogen verstrekken;

een verbod op hypotheekfinancieringen voor meer dan de waarde van de woning. Met name de verwervingskosten, in het algemeen circa 10% van de koopprijs, mogen als het aan de AFM ligt niet langer in de hypotheek worden meegefinancierd.Aandacht voor overkreditering is terecht, maar……..
Het is de taak van de AFM om de belangen van de consument te beschermen waar het gaat om financiële producten. Daartoe hoort ook beleid om te voorkomen dat consumenten in de gelegenheid worden gesteld financiële producten te kopen die hun huidig of toekomstig financieel draagvlak te boven gaan. Indien de AFM een sterk stijgende werkloosheid en/of sterk dalende woningprijzen verwacht, is het juist dat de AFM de samenleving waarschuwt op het gebied van hypothecaire kredieten terughoudend te zijn. De vraag is echter of de wijze waarop de maatregelen nu zijn afgekondigd de juiste is. Argumenten hiervoor zijn onder meer:

Procedure niet correct
De maatregelen zijn op een persconferentie ter gelegenheid van het jaarverslag van de AFM over 2008 bekend gemaakt. Voor zover bekend zijn deze maatregelen niet eerst besproken met de sector. Dit is niet fatsoenlijk naar de sector toe die veel tijd en energie steekt in het overleg met de AFM. Uit een eerste reactie van de staatssecretaris van financiën lijkt het erop dat hij ook door de voorstellen is verrast. Gelet op het belang van de maatregelen lijkt de gevolgde procedure niet correct.

Beleid belemmert directe beloning
Bij hypothecaire kredieten begint net de door de politiek zo gewenste aandacht voor directe beloningen op gang te komen. Bij hypotheken vindt deze ontwikkeling het snelst plaats omdat binnen dit segment de kosten van advies meegefinancierd kunnen worden. Door niet langer toe te staan dat verwervingskosten worden meegefinancierd, wordt de bij financieel dienstverleners voorzichtig groeiende bereidheid om na te denken over mogelijkheden voor directe beloning weer afgesneden. Adviseurs worden op deze wijze bijna weer gedwongen om te gaan werken op basis van provisies.

Startersmarkt wordt geblokkeerd
Duidelijk is dat het vooral de starters zijn, die het meest door deze maatregel zullen worden gedupeerd. De zorg voor overkreditering is terecht. Maar een minder vergaande maatregel zou bijvoorbeeld ook hebben kunnen bestaan uit een verplichting om, indien verwervingskosten worden meegefinancierd, deze binnen een termijn van vijf jaar af te lossen. Op die wijze dwing je vaak nog jonge mensen om te sparen. Deze gewenning om maandelijks af te lossen, kan dan wellicht na vijf jaar makkelijker worden voortgezet. Op deze wijze blijft het starters mogelijk om een woning te kopen terwijl er toch wordt gewerkt om de overkreditering tegen te gaan.

Ongezonde stimulans aan consumptief krediet
Te voorspellen is dat van de voorgenomen maatregelen een ongezonde stimulans uitgaat op de afzet van consumptief krediet. Kopers zullen de verwervingskosten en/of inrichtingskosten meer via consumptief krediet gaan financieren. Dit lijkt niet in het belang van de samenleving.

Overleg wenselijk
Het draagvlak voor de door de AFM aangekondigde maatregelen is op dit moment binnen de sector minimaal. Het lijkt verstandig om thans even een moment van rust te nemen en alle voor- en nadelen van de beoogde maatregelen op een rijtje te zetten. De AFM moet het vertrouwen hebben dat er binnen de sector voldoende representatieve organisaties zijn die op constructieve wijze kunnen en willen meedenken op welke wijze, indien bijzondere economische omstandigheden dat noodzakelijk maken, dreigende overkreditering kan worden voorkomen.


Printer-friendly version

AutoGarantPolis.
Nieuws
ArbeidsongeschiktheidCaravanMeld u aan!SEM ConsultancyPop Up