Home pageBedrijvenVerzekeringen

Aansprakelijkheid van bestuurders

Als bestuurder heeft u doorgaans een invloedrijke positie. Uw beslissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor uzelf. Want bestuurders kunnen ook privé aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen die zij in functie nemen.

Als bestuurder, directielid of commissaris bent u persoonlijk niet gevrijwaard van claims. U kunt aansprakelijk gesteld worden door crediteuren, werknemers of zelfs de Belastingdienst. En dat kan dan om aanzienlijke bedragen gaan. Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt u dekking voor eventuele claims en doorgaans ook voor gemaakte juridische kosten. Voor u als bestuurder is een aansprakelijkheidsverzekering dan ook zeker geen overbodige luxe.

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u meer over de dekking, de reikwijdte en de kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

(31-01-2007)

Verzekeren

U verzekert de belangrijkste risico’s binnen uw onderneming. Brand, inbraak, verzuim, aansprakelijkheid; voor de financiële schade die dat kan opleveren zijn uitstekende verzekeringen.

Wij geven u graag een deskundig advies over een kostenefficiënt verzekeringspakket op maat. Maar we kunnen u ook adviseren over preventie van schade. Want hoe goed u ook verzekerd bent, een brand of inbraak heeft toch vaak ingrijpende gevolgen. Omdat medewerkers lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen of omdat bijvoorbeeld uw logistieke en organisatorische processen aangepast moeten worden. Doordachte preventieve maatregelen lonen daarom zeker de moeite. Neem ook daarvoor contact met ons op.

Advies: Laat ons regelmatig uw verzekeringen nakijken op onder- of oververzekering. Zo blijft uw verzekeringspakket up-to-date.

Tip! Hou ook rekening met het risico van indirecte schade. Een bedrijfsschadeverzekering dekt bijvoorbeeld gevolgschade zoals bijvoorbeeld doorlopende vaste kosten terwijl uw bedrijf stilligt

Virtuele en minder-virtuele schade.
U maakt back-ups, installeert anti-virusprogramma’s en schakelt een firewall in tegen ongewenste virtuele indringers.Toch is het ook belangrijk maatregelen te nemen tegen minder-virtuele computerschade, zoals brand of diefstal.

Met een goede computerverzekering is de vaak kostbare apparatuur verzekerd, maar ontvangt u meestal ook een vergoeding voor verloren gegane software en gegevens. En kunt u de kosten die u maakt om uw werkzaamheden weer te hervatten (extra werkuren, tijdelijke apparatuur) verzekeren.
Printer-friendly version

ArbeidsongeschiktheidCaravanMeld u aan!SEM ConsultancyPop Up