Home pageBedrijvenOndernemer

Belangrijk jaar voor DGA

Voor directeur-grootaandeelhouders (dga) is 2007 wat het pensioen betreft een belangrijk jaar.

In dit overgangsjaar heeft u als dga de keuze of u het pensioen in eigen beheer neemt of het onder de beschermende werking van de nieuwe Pensioenwet laat vallen.

In 2007 kunt u met een pensioentoezegging van vóór 1 januari 2007 nog kiezen of u de beschermende werking van de Pensioenwet wilt of niet. Als u dat wilt, dan moet u dit jaar nog uw pensioen onderbrengen bij een verzekeraar. Voor de Pensioenwet heeft u dan vanaf 1 januari 2008 dezelfde positie als een werknemer en geniet uw pensioen de beschermende werking. U heeft dan na 1 januari 2008 niet langer de mogelijkheid om uw pensioen over te hevelen naar eigen beheer. U kunt er ook voor kiezen om alleen uw nabestaandenpensioen bij een verzekeraar onder te brengen en uw ouderdomspensioen in eigen beheer te houden. In dat geval valt alleen het nabestaandenpensioen onder de Pensioenwet.

Als dga is het dus belangrijk dat u dit jaar uw keuze maakt. Uiteraard adviseren wij u graag wat voor u de beste mogelijkheden biedt. Ook vertellen wij u graag meer over de bijzondere positie die u als dga inneemt in de nieuwe Pensioenwet.

Ongeveer de helft van de Nederlandse zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’er), bouwt geen pensioen op. De meeste van hen gaan ervan uit dat de verkoop van de onderneming uiteindelijk voldoende zal opleveren voor een financieel onbezorgde oudedag. De praktijk blijkt echter vaak anders. In veel gevallen dient zich geen opvolger aan. Bovendien is de waarde van kleine ondernemingen vaak sterk gebonden aan de huidige ondernemer.

Daarbij komt dat een ondernemer elke dag druk is om zijn bedrijf te runnen en daardoor niet al te vaak stil staat bij de periode na z’n pensionering. Toch is het verstandig om dat binnenkort toch even te doen. En dan zal blijken dat meestal meer mogelijk is dan u nu misschien denkt.

Als specialist in financiële zekerheid gaan wij graag met u om tafel zitten om samen met u te zorgen voor een goed pensioen. Zonder dat u nu in uw financiële mogelijkheden beperkt wordt. Neem daarvoor contact met ons op.

Advies: Bouwt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen op, neem dan contact met ons op. Dan informeren wij u over de gevolgen van de nieuwe Pensioenwet.

Tip! Als ondernemer kunt u ook recht hebben op zorgtoeslag als tegemoetkoming voor de zorgpremie. De aanvraag over het afgelopen jaar moet uiterlijk op 1 april van het jaar daarop bij de fiscus ingediend zijn. Maar is aan u uitstel verleend voor het doen van aangifte voor uw inkomstenbelasting, dan geldt dat uitstel ook voor uw aanvraag zorgtoeslag.

AOV te duur?
Veel ondernemers sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af vanwege de kosten. Toch is zo’n verzekering voor u het enige financiële vangnet als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Bovendien verkijken veel ondernemers zich op de uiteindelijke nettokosten van een AOV. De premie is aftrekbaar en u heeft verschillende mogelijkheden -langere wachttijd, lager verzekerd kapitaal- om de premie naar een voor u aanvaardbaar niveau te brengen.

Wij bewijzen u graag dat een AOV minder duur kan zijn dan u wellicht denkt.
Printer-friendly version

ArbeidsongeschiktheidCaravanMeld u aan!SEM ConsultancyPop Up