Home pageBedrijven

Belangrijk jaar voor DGA

Voor directeur-grootaandeelhouders (dga) is 2007 wat het pensioen betreft een belangrijk jaar.

In dit overgangsjaar heeft u als dga de keuze of u het pensioen in eigen beheer neemt of het onder de beschermende werking van de nieuwe Pensioenwet laat vallen.

In 2007 kunt u met een pensioentoezegging van vóór 1 januari 2007 nog kiezen of u de beschermende werking van de Pensioenwet wilt of niet. Als u dat wilt, dan moet u dit jaar nog uw pensioen onderbrengen bij een verzekeraar. Voor de Pensioenwet heeft u dan vanaf 1 januari 2008 dezelfde positie als een werknemer en geniet uw pensioen de beschermende werking. U heeft dan na 1 januari 2008 niet langer de mogelijkheid om uw pensioen over te hevelen naar eigen beheer. U kunt er ook voor kiezen om alleen uw nabestaandenpensioen bij een verzekeraar onder te brengen en uw ouderdomspensioen in eigen beheer te houden. In dat geval valt alleen het nabestaandenpensioen onder de Pensioenwet.

Als dga is het dus belangrijk dat u dit jaar uw keuze maakt. Uiteraard adviseren wij u graag wat voor u de beste mogelijkheden biedt. Ook vertellen wij u graag meer over de bijzondere positie die u als dga inneemt in de nieuwe Pensioenwet.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Als bestuurder heeft u doorgaans een invloedrijke positie. Uw beslissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor uzelf. Want bestuurders kunnen ook privé aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen die zij in functie nemen.

Als bestuurder, directielid of commissaris bent u persoonlijk niet gevrijwaard van claims. U kunt aansprakelijk gesteld worden door crediteuren, werknemers of zelfs de Belastingdienst. En dat kan dan om aanzienlijke bedragen gaan. Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt u dekking voor eventuele claims en doorgaans ook voor gemaakte juridische kosten. Voor u als bestuurder is een aansprakelijkheidsverzekering dan ook zeker geen overbodige luxe.

Neem contactmet ons op, dan vertellen wij u meer over de dekking, de reikwijdte en de kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

(31-01-2007)

Uw medewerkers ook privé goed verzekerd

In tijden van economische voorspoed, wordt het weer moeilijker om geschikt personeel te vinden.

Een IT-bedrijf uit Bilthoven ging onlangs al zover om bij een sollicitatieprocedure de rollen om te draaien. Het bedrijf solliciteerde bij de kandidaten en probeerde zich als een goede werkgever te presenteren.

Dat gaat voor de meeste ondernemers te ver, maar het is onmiskenbaar zo dat werknemers weer een steeds sterkere positie krijgen op de arbeidsmarkt. Voor u is het dus zaak om ook voor uw kandidaten en werknemers zo goed mogelijk voor de dag te komen en een zo aantrekkelijk mogelijk pakket arbeidsvoorwaarden op tafel te leggen.

Een van de onderdelen daarin zou kunnen zijn een goed aanbod collectieve privé-verzekeringen voor uw werknemers en hun gezinsleden. Dat biedt uw medewerkers de financiële voordelen van een collectiviteit en tegelijk hebben zij de mogelijkheid om het pakket naar hun eigen wensen samen te stellen. U kost deze extra arbeidsvoorwaarde niets. Geen investering en geen moeite. Desgewenst verzorgen wij ook de voorlichting aan uw medewerkers.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de voordelen en mogelijkheden van collectieve privé-verzekeringen.


Printer-friendly version

ArbeidsongeschiktheidCaravanMeld u aan!SEM ConsultancyPop Up