Home pageBedrijvenEmployee Benefits

Uw medewerkers ook privé goed verzekerd

In tijden van economische voorspoed, wordt het weer moeilijker om geschikt personeel te vinden.

Een IT-bedrijf uit Bilthoven ging onlangs al zover om bij een sollicitatieprocedure de rollen om te draaien. Het bedrijf solliciteerde bij de kandidaten en probeerde zich als een goede werkgever te presenteren.

Dat gaat voor de meeste ondernemers te ver, maar het is onmiskenbaar zo dat werknemers weer een steeds sterkere positie krijgen op de arbeidsmarkt. Voor u is het dus zaak om ook voor uw kandidaten en werknemers zo goed mogelijk voor de dag te komen en een zo aantrekkelijk mogelijk pakket arbeidsvoorwaarden op tafel te leggen.

Een van de onderdelen daarin zou kunnen zijn een goed aanbod collectieve privé-verzekeringen voor uw werknemers en hun gezinsleden. Dat biedt uw medewerkers de financiële voordelen van een collectiviteit en tegelijk hebben zij de mogelijkheid om het pakket naar hun eigen wensen samen te stellen. U kost deze extra arbeidsvoorwaarde niets. Geen investering en geen moeite. Desgewenst verzorgen wij ook de voorlichting aan uw medewerkers.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de voordelen en mogelijkheden van collectieve privé-verzekeringen.

De nieuwe Pensioenwet heeft voor u als werkgever een aantal gevolgen. Zo stelt de wet strenge eisen aan de voorlichting van medewerkers over hun pensioen. Weliswaar is die verplichting opgelegd aan de pensioenuitvoerder (het pensioenfonds of de -verzekeraar), maar u moet erop toezien dat dit ook goed gebeurt

-


Het uitreiken van alleen het pensioenreglement is niet langer voldoende. Werknemers moeten een schriftelijk document ontvangen waarin de pensioenregeling in voor de werknemer begrijpelijke bewoordingen is toegelicht. Verder bent u verplicht uw werknemer binnen een maand na aanvang van het dienstverband een schriftelijk aanbod te doen voor een pensioenovereenkomst. Ten slotte moet u ervoor zorgen dat uw pensioenregeling uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van de Pensioenwet (dus uiterlijk 31 december 2007) voldoet aan de nieuwe bepalingen.

Wilt u meer weten over de nieuwe Pensioenwet en de gevolgen voor u als werkgever, neem dan binnenkort contact met ons op.

Advies: Maak een afspraak met ons voor een Employee Benefits-pakket op maat. Een pakket, waarmee u zich als werkgever onderscheidt, dat aantrekkelijk is voor uw medewerkers, maar u niet onnodig op extra kosten jaagt.

Tip! Voor een aantal extra’s voor uw personeel bestaat er nog een fiscale tegemoetkoming. Denk aan pensioensparen, kinderopvang, maar ook aan een fiets van de zaak. Wij vertellen u graag meer daarover.


Printer-friendly version

ArbeidsongeschiktheidCaravanMeld u aan!SEM ConsultancyPop Up